Ochrana osobních údajů

 1. Společnost Globe Line Projects s.r.o. se sídlem Průmyslová 1472/11, Praha 10 – Hostivař, 102 00, IČ 04317025, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 245801, jako správce osobních údajů podle čl. 26 Nařízení, zpracovává v případě vaší poptávky služeb ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:
  • jméno,
  • emailovou adresu,
 2. Všechny tyto údaje (jméno a emailová adresa) jsou zpracovávány za účelem vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo pro odpověď na Vámi vznesený dotaz. Toto zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení. Výše uvedené osobní údaje budou společností Globe Line Projects s.r.o. zpracovávány po dobu jednání o zakázce mezi vámi a společností Globe Line Projects s.r.o. , nejdéle však 2 roky od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.
 3. Zpracování osobních údajů provádí Milan Kortan, který je správcem osobních údajů. Získané osobní údaje však pro společnost Globe Line Projects s.r.o. mohou zpracovávat i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost Globe Line Projects s.r.o. nevyužívá.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  • požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat vymazání výše uvedených osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Globe Line Projects s.r.o.

Průmyslová 1472/11

Praha 10 – Hostivař 102 00

IČ: 04317025 DIČ: CZ04317025 Spisová značka: C 245801 vedená u Městského soudu v Praze